Xây dựng Khu Lăng mộ đá Rộng 5,50 x 5,30m tại Từ Sơn, Bắc Ninh

Đá mỹ nghệ Quang Trung giới thiệu công trình Xây dựng Khu Lăng mộ đá Rộng 5,50 x 5,30m tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là Khu lăng đá được thi công, xây dựng cho Gia đình Chú Hiếu, có diện tích hơn 26m2, gồm có: 01 lăng thờ đá Rộng 3,13m và lan can … Đọc tiếp Xây dựng Khu Lăng mộ đá Rộng 5,50 x 5,30m tại Từ Sơn, Bắc Ninh