Đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm, làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Nhà trường

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm, làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Nhà trường

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm, làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Nhà trường

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm, làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *