Đặt Cột đá, Chiếu đá, Cuốn thư đá, Lan can và bậc thềm đá cho Từ đường tại Bắc Ninh

ĐÁ MỸ NGHỆ QUANG TRUNG giới thiệu công trình tư vấn, đặt Cột đá triện cổ, trạm tứ quý; Chiếu đá song long trầu nguyệt, Cuốn thư đá Long Cuốn thủy, Lan can đá thông phong cao cấp, nguyên khối; và bậc thềm đá cho Từ đường tại Bắc Ninh. Công trình được hoàn thiện … Đọc tiếp Đặt Cột đá, Chiếu đá, Cuốn thư đá, Lan can và bậc thềm đá cho Từ đường tại Bắc Ninh