Cổng đá đình chùa, hay cổng đá khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với 4 cột trụ đá to cao.

Cổng đá đình chùa, hay cổng đá khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với 4 cột trụ đá to cao.

Cổng đá đình chùa, hay cổng đá khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với 4 cột trụ đá to cao.

Cổng đá đình chùa, hay cổng đá khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với 4 cột trụ đá to cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *