Lang-Tho-Da-canh-phong-hai-hoac-3-mai-voi-Hoa-Van-Hac-Da-hoac-Tranh-Tu-Quy-Truc-Mai-dang-cap

Lăng thờ đá dùng để thờ thần linh, thổ địa và gia tiên, với các hoa văn như: Tranh tứ quý, Hạc cưỡi rùa tâm linh; Chữ Thọ đỉnh; Trúc Mai quân tử,... của các nghệ nhân ĐÁ MỸ NGHỆ QUANG TRUNG NINH BÌNH.

Lăng thờ đá dùng để thờ thần linh, thổ địa và gia tiên, với các hoa văn như: Tranh tứ quý, Hạc cưỡi rùa tâm linh; Chữ Thọ đỉnh; Trúc Mai quân tử,… của các nghệ nhân ĐÁ MỸ NGHỆ QUANG TRUNG NINH BÌNH.

Lăng thờ đá dùng để thờ thần linh, thổ địa và gia tiên, với các hoa văn như: Tranh tứ quý, Hạc cưỡi rùa tâm linh; Chữ Thọ đỉnh; Trúc Mai quân tử,… của các nghệ nhân ĐÁ MỸ NGHỆ QUANG TRUNG NINH BÌNH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *